Sekretess- och cookiepolicy

Vår sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Vi samlar in information som namn och e-postadress via vår webbplats, främst för att förbättra våra tjänster och kommunikation. Dina uppgifter kan delas med tredje parter under specifika omständigheter, i linje med våra användaravtal. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. Du har rättigheter gällande dina uppgifter, inklusive tillgång och radering. Sekretesspolicyn kan uppdateras och ändringar meddelas. För frågor, kontakta oss via angiven kontaktinformation.

För komplett sekretesspolicy se https://sekretesspolicy.se/